Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budgetmöte - Kultur

Regionfullmäktige 9 juni 2015

Huvudområden

Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:

Dag 1

- Inledande gruppledardebatt

- Övergripande budgetdebatt

- Personalfrågor

- Rättighetsfrågor

- Folkhälsa

- Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna, övriga ledamöter

- Hälso- och sjukvård

- Patientnämnderna


Om debatten under dessa rubriker inte hinns med till kl. 20.00 fortsätter debatten dag 2,

men efter övriga rubriker.


Dag 2

- Regionutveckling (infrastruktur, näringsliv, forskning och utveckling, utbildning, turism)

- Kollektivtrafik

- Kultur

- Miljö

- Fastigheter

- Regionservice

- Övrigt

- Ev. fortsatt debatt från dag 1


Debatten startade 13.00 den 8 juni.

Program
5 av 15
Publicerad
tisdag 09 juni 2015