Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 23 oktober 2018

Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Dag: 23 oktober

Tid: Kl. 09.30

Handlingarna till sammanträdet

1. Val av ordförande i regionfullmäktige

Regionfullmäktige valde Annika Tännström (M) till ny ordförande för regionfullmäktige.

2. Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige

Regionfullmäktige valde Per Tenggren (S) till 1:e vice ordförande och Magnus Berntsson (KD) till 2:e vice ordförande.

3. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Beslut: enligt förslag

4. Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen

Till ordinarie ledamöter i regionstyrelsen valdes Johnny Magnusson (M) tillika ordförande, Lars Holmin (M), Linn Brandström (M), Conny Brännberg (KD), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Helen Eliasson (S) tillika vice ordförande, Alex Bergström (S), Bijan Zainali (S), Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), Heikki Klaavuniemi (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Eva Olofsson (V).

Till ersättare i regionstyrelsen valdes Charlotte Nordström (M), Henrik Ripa (M), Peter Hermansson (M), Maria Nilsson (KD), Cecilia Andersson (C), Carina Liljesand (L), Tony Johansson (MP), Ann-Charlott Karlsson (S), Louise Åsenfors (S), Claes Redberg (S), Jim Aleberg (S), Magnus Harjapää (SD), Inga Maj Krüger (SD), Jan Alexandersson (V) och Carina Örgård (V).

5. Val av ledamöter och ersättare i valberedningen

Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes Marith Hesse (M) tillika ordförande, Stig-Olov Tingbratt (C), Kristina Grapenholm (L), Nicklas Attefjord (MP), Valéria Kant (KD), Bijan Zainali (S) tillika vice ordförande, Jan Alexandersson (V), Lena Mjörnell (SD), Joakim Rosdahl (D).

Till ersättare valdes Johan Abrahamsson (M), Elving Andersson (C), Peder Danesved (L), Maria Kjellberg (MP), Hans-Carl Carlsson (KD), Janette Olsson (C), V återkommer med namn - tills vidare vakant, Jimmie Stranne (SD), Marianne Berntsson (D).

6. Val av ledamöter och ersättare i arvodesberedningen

Till ordinarie ledamöter i arvodesberedningen valdes till ordinarie ledamöter Arne Lernhag (M) tillika ordförande, Thomas Mellqvist (C), Perallan Orrbeck (L), Gunilla Lindell (KD), Sven Olsson (MP), Kjell Nordström (S) tillika vice ordförande, Claes-Göran Borg (V), Jimmie Stranne (SD), Joakim Rosdahl (D).

Till ersättare valdes: Gunnar Lidell (M), Anna Strand (C), Anders Fasth (KD), Anne-Marie Ekström (L), Soili Brunberg (MP), Bernt Runberg (S), Annette Ternstedt (V), Anders Strand (SD) och Marianne Berntsson (D).

7. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser

Beslut: enligt förslag

8. Frågestund

Fråga från Håkan Lösnitz (SD) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om ljusbehandling på SU.

9. Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2018 och för helåret 2019

Regionfullmäktige beslutade att det avslutande sammanträdet för året hålls den 27 november och att sammanträdena för 2019 hålls på följande datum: 29 januari, 9 april, 28 maj, 10-11 juni, 8 oktober, 5 november och 3 december.

10. Anmälan av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

11. Anmälningsärenden

12. Valärenden - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Inga ytterligare valärenden.

Program
1 av 3
Publicerad
tisdag 23 oktober 2018