Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans

Teckenspråkstolkad 7 juni 2021 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna i Västra Götalandsregionen sammantaget får gå med 1 miljard i underskott under 2021. Summan täcker 84 procent av sjukhusens prognostiserade underskott. Förutsättningen för att underskott ska medges är att respektive sjukhusstyrelse beslutar om och lämnar in handlingsplaner för att säkerställa ekonomi och verksamhet i balans.

Regionfullmäktige skjuter fram det tidigare målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022 mot bakgrund av effekterna av pandemin.

Den långsiktiga ekonomin för Västra Götalandsregionens sjukhus är fortsatt problematisk. Lättnader under 2021 behöver kombineras med planer för balans på sikt.

https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-7-8-juni/

Sjukvård Ekonomi

Program
2 av 9
Publicerad
måndag 07 juni 2021