Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 5-14

Teckenspråkstolkad 8 juni 2021 Regionfullmäktige

5. Budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2022

6. Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2021

7. Avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år

8. Genomförandebeslut inköp av 45 meter långa spårvagnar

9. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024

10. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2020

11. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022

12. Anmälan av inkomna motioner

13. Anmälningsärenden

14. Valärenden - Valberedningens förslag till val

https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/regionfullmaktige/

Budget Tandvård Inkomna motioner Spårvagn Ansvarsfrihet Delårsrapport Avancerad Strålbehandling

Program
13 av 13
Publicerad
tisdag 08 juni 2021