Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 22 oktober 2012

Temadag om Omvänt demokratitorg

Program

10.15 Inledande ord och välkomnande

10.20 Makt att bestämma - rätt till välfärd. Per Nilsson talar om hur det är att vara ung idag och hur ungas livsvillkor ser ut idag.

11.10 Paus och mingel

11.30 Unga som resurs för hållbar tillväxt

12.20 Lunch

13.20 Information: Omvänt demokratitorg

13.30 Omvänt demokratitorg - gruppdialog

14.45 Fika och mingel

15.05 Omvänt demokratitorg - gruppdialog

15.50 Omvänt demokratitorg - sammanställning

16.20 Avslutande ord

Program
2 av 6
Publicerad
måndag 22 oktober 2012