NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inledande ord och välkomnande

Regionfullmäktige 22 oktober 2012

Kjell Nordström, regionfullmäktiges ordförande och Sofia Reimer, projektledare för

Omvänt Demokratitorg och Demokratitorg

Program
3 av 6
Publicerad
måndag 22 oktober 2012