Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 5 februari 2013

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Program
3 av 26
Publicerad
tisdag 05 februari 2013

Regionfullmäktige 5 februari 2013