NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om medicinska risker vid släktäktenskap

Regionfullmäktige 14 maj 2013

Heikki Klaavuniemi (SD) om medicinska risker vid släktäktenskap

Interpellation

Program
6 av 13
Publicerad
lördag 14 maj 2016