NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Panel två

Regionfullmäktige 21 oktober 2013

Lasse Andrée leder.

Temainriktning: Viktiga omrâden vi ville utveckla i regionen.

Panel: Anders Fasth, Carina Åström, Lars-Gerhard Westberg, Stefan Kristiansson och Eva Eriksson

Anders Fasth Stefan Kristiansson Carina Åström Paneldebatt Lasse Andrée

Program
11 av 12
Publicerad
måndag 21 oktober 2013