NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården

Regionfullmäktige 22 oktober 2013

Motion av Gunilla Levén (M) om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården.

Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering.

Motion Vård Moderaterna Utbildning Gunilla Levén

Program
10 av 14
Publicerad
tisdag 22 oktober 2013