NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 14-16

Regionfullmäktige 22 oktober 2013

14. Anmälan av inkomna motioner 15. Anmälningsärenden 16. Valärenden - valberedningens förslag till val.

Inkomna motioner Val

Program
14 av 14
Publicerad
tisdag 22 oktober 2013