Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 18 juni 2018 Regionfullmäktige

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 10
Publicerad
måndag 18 juni 2018