Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Val och avsägelser

Teckenspråkstolkad 23 oktober 2018 Regionfullmäktige

1. Val av ordförande i regionfullmäktige, Regionfullmäktige valde Annika Tännström (M) till ny ordförande för regionfullmäktige.

2. Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige, Regionfullmäktige valde Per Tenggren (S) till 1:e vice ordförande och Magnus Berntsson (KD) till 2:e vice ordförande.

3. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige, Beslut: enligt förslag

4. Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen, Till ordinarie ledamöter i regionstyrelsen valdes Johnny Magnusson (M) tillika ordförande, Lars Holmin (M), Linn Brandström (M), Conny Brännberg (KD), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Helen Eliasson (S) tillika vice ordförande, Alex Bergström (S), Bijan Zainali (S), Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), Heikki Klaavuniemi (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Eva Olofsson (V).

Till ersättare i regionstyrelsen valdes Charlotte Nordström (M), Henrik Ripa (M), Peter Hermansson (M), Maria Nilsson (KD), Cecilia Andersson (C), Carina Liljesand (L), Tony Johansson (MP), Ann-Charlott Karlsson (S), Louise Åsenfors (S), Claes Redberg (S), Jim Aleberg (S), Magnus Harjapää (SD), Inga Maj Krüger (SD), Jan Alexandersson (V) och Carina Örgård (V).

5. Val av ledamöter och ersättare i valberedningen, Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes Marith Hesse (M) tillika ordförande, Stig-Olov Tingbratt (C), Kristina Grapenholm (L), Nicklas Attefjord (MP), Valéria Kant (KD), Bijan Zainali (S) tillika vice ordförande, Jan Alexandersson (V), Lena Mjörnell (SD), Joakim Rosdahl (D).

Till ersättare valdes Johan Abrahamsson (M), Elving Andersson (C), Peder Danesved (L), Maria Kjellberg (MP), Hans-Carl Carlsson (KD), Janette Olsson (C), V återkommer med namn - tills vidare vakant, Jimmie Stranne (SD), Marianne Berntsson (D).

6. Val av ledamöter och ersättare i arvodesberedningen, Till ordinarie ledamöter i arvodesberedningen valdes till ordinarie ledamöter Arne Lernhag (M) tillika ordförande, Thomas Mellqvist (C), Perallan Orrbeck (L), Gunilla Lindell (KD), Sven Olsson (MP), Kjell Nordström (S) tillika vice ordförande, Claes-Göran Borg (V), Jimmie Stranne (SD), Joakim Rosdahl (D).

Till ersättare valdes: Gunnar Lidell (M), Anna Strand (C), Anders Fasth (KD), Anne-Marie Ekström (L), Soili Brunberg (MP), Bernt Runberg (S), Annette Ternstedt (V), Anders Strand (SD) och Marianne Berntsson (D).

7. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser, Beslut: enligt förslag

Alex Bergström Håkan Lösnitz Eva Olofsson Carina Örgård Janette Olsson Jan Alexandersson Heikki Klaavuniemi Håkan Linnarsson Anders Strand Claes Redberg Lena Mjörnell Bijan Zainali Inga-Maj Krüger Marianne Berntsson Louise Åsenfors Joakim Rosdahl Jim Aleberg Val Nicklas Attefjord Soili Brunberg Avsägelser Nyvalda Jonas Andersson Magnus Berntsson Peter Hermansson Kristina Grapenholm Anders Fasth Annika Tännström Marith Hesse Linn Brandström Conny Brännberg Valéria Kant Stig-Olov Tingbratt Ann-Charlott Karlsson Anna Strand Anne-Marie Ekström Arne Lernhag Bernt A. Runberg Carina Liljesand Cecilia Andersson Charlotte Nordström Claes-Göran Borg Elving Andersson Gunilla Lindell Gunnar Lidell Hans-Carl Carlsson Henrik Ripa Jimmie Stranne Johan Abrahamsson Johnny Magnusson Kjell Nordström Kristina Jonäng Lars Holmin Maria Kjellberg Maria Nilsson Peder Danesved Per Tenggren Perallan Orrbeck Sven Olsson Thomas Mellqvist Tony Johansson Ulrika Frick

Program
2 av 3
Publicerad
tisdag 23 oktober 2018