NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Frågestund och avslutning

Teckenspråkstolkad 23 oktober 2018 Regionfullmäktige

8. Frågestund

Fråga från Håkan Lösnitz (SD) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om ljusbehandling på SU.

9. Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2018 och för helåret 2019

Regionfullmäktige beslutade att det avslutande sammanträdet för året hålls den 27 november och att sammanträdena för 2019 hålls på följande datum: 29 januari, 9 april, 28 maj, 10-11 juni, 8 oktober, 5 november och 3 december.

10. Anmälan av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

11. Anmälningsärenden

12. Valärenden - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Inga ytterligare valärenden.

Frågestund Håkan Lösnitz Johnny Bröndt

Program
3 av 3
Publicerad
tisdag 23 oktober 2018