NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om beredskap vid kris och krig

Teckenspråkstolkad 12 april 2022 Regionfullmäktige

3. Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om Västra Götalandsregionens arbete med beredskap vid kris och krig (kl 10:24)

Cecilia Dalman Eek (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om Västra Götalandsregionens arbete med beredskap vid kris och krig:

Hur arbetar regionen för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap vid kris och krig?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277410

Socialdemokraterna Interpellation Krisberedskap Cecilia Andersson

Program
3 av 23
Publicerad
tisdag 12 april 2022

Teckenspråkstolkad 12 april 2022 Regionfullmäktige