NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att vård ska ges efter behov

Teckenspråkstolkad 12 april 2022 Regionfullmäktige

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om att vård ska ges efter behov (kl 10:34)

Janette Olsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om vård efter behov:

Anser du att det är ett problem att offentligt finansierade vårdgivare erbjuder kortare väntetider för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar?

Kan du garantera att patienter inte får vänta längre på vård på grund av att försäkringspatienter prioriteras?

Kan du garantera att försäkringspatienter inte tar resurser från den regionfinansierade vården?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277410

Socialdemokraterna Interpellation Vård Janette Olsson

Program
4 av 23
Publicerad
tisdag 12 april 2022

Teckenspråkstolkad 12 april 2022 Regionfullmäktige