Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 16-18

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 24 maj 2022

16. Anmälan av inkomna motioner

Följande motioner har kommit in till dagens sammanträde:

Motion av Janette Olsson (S) med flera om Islandsmodellen

Motion av Johanna Johansson (SD) om avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om gemensam patientnämnd

Motion av Martin Wannholt (D) med flera angående Västlänkens ökade kostnader och tidsutdräkt

17. Anmälningsärenden

Beslut: Regionfullmäktige beslutade att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

18. Valärenden - Valberedningens förslag till beslut

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Janette Olsson Heikki Klaavuniemi Martin Wannholt Vaccination Johanna Johansson Inkomna motioner Demokraterna Patientnämnder Västlänken Islandsmodellen TBE

Program
13 av 13
Publicerad
onsdag 25 maj 2022