NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information och Avtackning

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 11 oktober 2022

Information - A. Avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige kl 11.30

Program
26 av 41
Publicerad
tisdag 18 oktober 2022

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 11 oktober 2022