NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

29. Motion - Delbetalning av årskort i kollektivtrafiken

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 11 oktober 2022

29. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken (klockan 13:25)

Jan Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V), Marjan Garmroudi (V), Gunilla Hellén (V), Anette Holgersson (V) och Kerstin Wallsby (V) har i en motion föreslagit att Västtrafik utreder hur de kan erbjuda månadsvis delbetalning av årskort i kollektivtrafiken samt om priset på årskorten kan sänkas.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen mot bakgrund av begränsade utredningsresurser inom Västtrafik.

Motion Vänsterpartiet Kollektivtrafik Jan Alexandersson

Program
30 av 41
Publicerad
tisdag 18 oktober 2022

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 11 oktober 2022