Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Interpellation av Monika Beiring (M) om en väg in och dess uppdrag

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 23 maj 2023

5. Interpellation av Monika Beiring (M) om en väg in och dess uppdrag (klockan 10:36)

Monika Beiring (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

Vad har hänt med de cirka 10 000 remisser från primärvård, elevhälsan, privatläkare och egenremisser som EVI hanterat under det senaste året?

Stämmer den bild som beskrivs ovan, om att samarbetssvårigheter och brister i dialogen mellan olika instanser har kommit att innebära en försenad och försämrad tillgång till hjälp och vård för barn- och unga som lider av psykisk ohälsa?

Om bilden stämmer, vilka åtgärder avser du vidta för att lösa den uppkomna situationen och förbättra omhändertagandet av dessa barn och unga så att de får rätt vård i tid?

Kan du garantera att regionen tar sitt vårdansvar och inte vältrar över det på kommunerna och skolan?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451100?agendaItemId=315948

Interpellation Moderaterna Monika Beiring En väg in

Program
5 av 10
Publicerad
tisdag 23 maj 2023