Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

12. Delårsrapport augusti 2023

Regionfullmäktige 28 november 2023

12. Delårsrapport augusti 2023 för Västra Götalandsregionen (kl 13:02)

Västra Götalandsregionens delårsresultat till och med augusti visar på fortsatt stora ekonomiska utmaningar med höga kostnader. Intäkterna har visserligen ökat och väger delvis upp för de ökade kostnaderna. Men kostnaderna är betydligt högre än intäktsökningen och har ökat jämfört med samma period förra året. Hög inflation och ökade pensionskostnader är några orsaker. Västra Götalandsregionens (VGR:s) beräknade resultat för hela 2023 uppgår till -1,8 miljarder kronor.

Alla VGR:s verksamheter har utmaningar på grund av det höga kostnadsläget, men störst utmaningar har hälso- och sjukvården. Sjukhusen tillsammans räknar med ett helårsresultat på -2,4 miljarder kronor. Det beror bland annat på höga personalkostnader, pensioner, material och läkemedel. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen.

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2023 för Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Göteborgs botaniska trädgård, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.

Regionfullmäktige ger samtliga sjukhusstyrelser i uppdrag att omedelbart organisera sin verksamhet så att den totala kostnaden för bemanning ryms inom budgetram för kommande år. Även arbetet med att förbättra tillgängligheten ska utföras inom beslutade budgetramar.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna lämnar anteckningar till protokollet.

Delårsrapport 2023

Program
6 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Regionfullmäktige 28 november 2023