Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8-9. Interpellation: Uthyrning av Västtrafiks periodkort mot betalning

Regionfullmäktige 28 november 2023

8. Interpellation av Peter Hermansson (M) om hanteringen kring uthyrning av Västtrafiks periodkort mot betalning (kl 17:33)

Peter Hermansson (M) frågar Västtrafiks ordförande Bijan Zainali (S) följande:

1. Hur har Västtrafik hanterat situationen med företaget Tickital?

2. Vilka åtgärder har Västtrafik vidtagit för att säkerställa att köpvillkoren följs?

3. Ser Västtrafik någon problematik med de grupper i sociala medier som i praktiken används som förmedlingstjänster för utlåning av periodkort?

4. Avser Västtrafik att begränsa antalet individer en periodkortsinnehavare kan låna ut sina biljetter till?

Interpellationssvar från Bijan Zainali (S):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3559331.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20ang%C3%A5ende%20hanteringen%20kring%20uthyrning%20av%20V%C3%A4sttrafiks%20kort%20mot%20betalning&fileSize=110360

9. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om kulturnämndens strategi för att inkludera e-sport och spelkultur (kl 17:46)

Beslut: Interpellationen bordläggs.

Västtrafik Interpellation Moderaterna Peter Hermansson

Program
17 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Regionfullmäktige 28 november 2023