Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden - Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 12 juni 2012

Valärende

Fyra motioner inlämnade

Jonny Magnusson (M) om teknikneutralt stöd för framväxten av klimatvänlig teknik.

Gunilla Levén (M) om offentlig innovationsupphandling som stöd i utvecklingen.

Monica Selin (KD) om en välorganiserad vård.

Monica Selin (KD) om nollvision för suicid.

Inkomna motioner

Program
8 av 11
Publicerad
tisdag 12 juni 2012