Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av om ökande insatser mot ungdomsarbetslösheten

Regionfullmäktige 16 april 2013

25. Motion av Anders Fasth (KD) om ökande insatser mot ungdomsarbetslösheten
Beslut: Enligt förslag vad gäller de två första att-satserna. Att-sats nummer tre ändrad till följande: att i arbetet med att uppdatera strategin för ungt entreprenörskap också utreda förutsättningarna för att inrätta ett årligt pris för ungt entreprenörskap.

Program
18 av 24
Publicerad
tisdag 16 april 2013

Regionfullmäktige 16 april 2013