NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om patientsäkerheten

Regionfullmäktige 16 april 2013

Interpellationer

• Gunilla Druve Jansson (C) målet om inställelsetid för ambulanserna klaras inte

• Roland Karlsson (FP) om tillgången till ambulans i landsbygdskommunerna

• Kristina Jonäng (C) om uppdrag till naturbruksgymnasierna

• Jonas Andersson (FP) om patientsäkerheten

Folkpartiet Ambulanssjukvård Jonas Andersson Gunilla Druve Jansson Centerpartiet Kristina Jonäng Roland Karlsson Patientsäkerhet

Program
24 av 24
Publicerad
tisdag 16 april 2013

Regionfullmäktige 16 april 2013