NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 8-11

Regionfullmäktige 10 juni 2013

8. Sammanträdestider för fullmäktige 2014. Beslut: Enligt förslag

9. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2012. Beslut: Enligt förslag

10. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: budget 2014 och plan för verksamheten. Beslut: Enligt förslag

11. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2012. Beslut: Enligt förslag

Ansvarsfrihet Avancerad Strålbehandling Kommunalförbund

Program
5 av 15
Publicerad
måndag 10 juni 2013