NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion av Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice

Teckenspråkstolkad 4 april 2017 Regionfullmäktige

Program
18 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Teckenspråkstolkad 4 april 2017 Regionfullmäktige