Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Teckenspråkstolkad 12 juni 2017 Regionfullmäktige

Sammanträde med regionfullmäktige måndagen den 12 juni 2017 på Lindholmen Conferens Centre, Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg

Tider

Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan

Sammanträdet startar klockan 09.30

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Budget VGR 2018 (separat tryck)

länk: http://www.vgregion.se/politik/sa-styrs-vastragotalandsregionen/

budget/partiernas-budgetforslag/

Budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2018

Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018

Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Svensk Luftambulans

Revidering av krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral (VG Primärvård) 2018

Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2018

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus.

Ansvarsfrihet för 2016 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans och Fastigheten Stretered

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2016

Översyn av patientavgifter 2017

Motion av Jessica Wetterling med flera (V) om att avskaffa vårdavgifter vid tvångsvård

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

- Valberedningens förslag till val

Anmälningsärenden

Program
1 av 15
Publicerad
måndag 12 juni 2017

Teckenspråkstolkad 12 juni 2017 Regionfullmäktige