Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 10 juni 2019

Sammanträde med regionfullmäktige, den 10-11 juni 2019 på Bohusgården Hotell och Konferens, Nordens väg 6, Uddevalla

Tider

Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

Klockan 14.00 - Utdelning av regionens kulturpris 2019

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Budget 2020 för Västra Götalandsregionen

Budget 2019 för Västra Götalandsregionens revisorer

Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022

Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag

Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral

Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019: Täckningsgradspåverkan vid digitala distanskontakter andra landsting

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för Stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden till regionfullmäktige

Valärenden

Mer information kring handlingarna finner du här! http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion

Program
1 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019