Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 10 juni 2019

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:36)

2. Frågestund

3. Utgår.

Program
2 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019