NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Gruppledardebatt, forsättning

Regionfullmäktige 7 juni 2021

Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:

Dag 1

Inledande gruppledardebatt, Personal, Regional utveckling, Regionutveckling, Kollektivtrafik, Kultur, Miljö, Besöksnäring, 'Rättighetsfrågor, folkhälsofrågor och övrigt', Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service)

Dag 2

Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, Primärvård – Nära vård, Sjukhusvård, Psykiatri, Tandvård, Habilitering & hälsa, Patientnämnderna, Övrigt

Ev. fortsatt debatt från dag 1

Mer information kring budget och andra ämnen: https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/regionfullmaktige/

Budget

Program
4 av 9
Publicerad
måndag 07 juni 2021