NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion, Varvs- och industrihistoriskt Centrum

Teckenspråkstolkad 22 februari 2022 Regionfullmäktige

18. Motion av Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD) om Varvs- och industrihistoriskt Centrum (kl 13:47)

Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD) har i en motion föreslagit att kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda möjlighet till medfinansiering av ett varvs- och industrihistoriskt centrum.

Regionfullmäktige beslutar att:

* avslå motionen, med hänvisning till befintliga instruktioner för medfinansiering av projekt inom regional utveckling.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Björn Tidland Kulturhistoria

Program
7 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Teckenspråkstolkad 22 februari 2022 Regionfullmäktige