Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inkomna motioner, Anmälningsärenden & Valärenden

Teckenspråkstolkad 22 februari 2022 Regionfullmäktige

28. Anmälan av inkomna motioner (kl 17:25)

1. Motion av Janette Olsson (S) med flera om placerade barns hälsa.

2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om hälsokontroller för alla.

Regionfullmäktige beslutar att:

* remittera motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning

29. Anmälningsärende till regionfullmäktige (kl 17:27)

Anmälningsärenden lades till handlingarna.

30. Valärenden (kl 17:27)

Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.

Inkomna motioner

Program
17 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Teckenspråkstolkad 22 februari 2022 Regionfullmäktige