Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, stöd och råd för barn som bevittnat våld

Teckenspråkstolkad 22 februari 2022 Regionfullmäktige

23. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om framtagande av rutin om information, stöd och råd för barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp (kl 16:32)

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen skyndsamt tar fram och implementerar en rutin om hur Västra Götalandsregionens verksamheter kan ge tillräckligt stöd, råd och information till barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp.

Regionfullmäktige beslutar att:

* motionen är besvarad med hänvisning till reviderade regionala medicinska riktlinjer på området.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Håkan Linnarsson Våld Barn och unga

Program
12 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Teckenspråkstolkad 22 februari 2022 Regionfullmäktige