Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15-17. Inkomna motioner, Anmälningsärenden, Valärenden

Regionfullmäktige 14 februari 2023

15. Anmälan av inkomna motioner

16. Anmälningsärenden

17. Valärenden

- Revisorskollegiets förslag till val

- Valberedningens föreslag till val

Program
14 av 14
Publicerad
onsdag 15 februari 2023