Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Tisdag förmiddag, del 3

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 12-13 juni 2023

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Revisorernas ansvarsprövning, revisionsberättelser för nämnder och styrelser 2022

4. Detaljbudget 2023 för Västra Götalandsregionen - framställningar till regionfullmäktige

5. Budget 2024 för Västra Götalandsregionen

6. Revisorskollegiets budgetäskande 2024

7. Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen

8. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Intea Änggården AB

9. Sammanträdestider 2024 för regionfullmäktige

10. Anmälan av inkomna motioner

11. Anmälningsärenden

12. Valärenden

Tidplanen föreslås se ut så här:

Måndag 12 juni

09.30 - 12.00 Sammanträdet börjar, Avsägelser och nyvalda RF , Ev. frågor och interpellationer. Ev beslutsärenden i mån av tid

Budgetärendet startar

12.00 - 13.00 Lunchuppehåll

13:00 Fortsatt budgetdebatt

20.00 Sammanträdet ajourneras

Tisdag 13 juni

09.00-12.00 Sammanträdet fortsätter

12.00-13.00 Lunchuppehåll

13.00- Budgetärendet fortsätter

Övriga beslutsärenden efter avslutat budgetärende

Program
6 av 7
Publicerad
tisdag 13 juni 2023