Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation om budgetprocessen i OSN

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

3. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om budgetprocessen i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (klockan 09:55)

Stefan Svensson (KD) frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, My Alnebratt (S), följande:

Varför presenterades den rödgröna ledningens förslag så sent?

Anser ordföranden i OSN att detta agerande går i linje med den effektiva ledning och styrning som den politiska ledningen ofta talar sig varm för?

Vilka förbättringsmöjligheter ser ordföranden i OSN i framtida budgetprocesser?

Interpellationssvar från My Alnebratt (S): https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451106?agendaItemId=321858

Interpellation Budgetprocess Kristdemokraterna Stefan Svensson My Alnebratt Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Program
8 av 16
Publicerad
måndag 23 oktober 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023