Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Interpellation om lönenivåer i VG-regionen

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

5. Interpellation av Lars Holmin (M) om bilden av lönenivåer och ersättningar i Västra Götalandsregionen är nyanserad och rättvis (klockan 10:17)

Lars Holmin (M) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), följande:

Anser du att bilden av lönenivåer och ersättningar i VGR är nyanserad och rättvis, och tillräckligt relevant för nuvarande och presumtiva medarbetare?

Hur avser du som regionstyrelsens ordförande att agera för att bidra till att stärka en positiv bild av VGR som en region där det går att göra lönekarriär, och tydliggöra de satsningar på höjda löner och ersättningar som gjorts?

Interpellation Moderaterna Löner Lars Holmin

Program
10 av 16
Publicerad
måndag 23 oktober 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023