Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 11 juni 2007

Regionfullmäktige 11 juni 2007

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm

Interpellation av Conny Brännberg (kd) om extra medel

Interpellation av Lars-Erik Strömbergson (mp) om hypokondri

Budget 2008 - Övergripande debatt, gruppledarnas anföranden

Närradion informerar

Kulturpriset 2007

Budget 2008 - Övergripande debatt

Budget 2008 - Personalfrågor

Budget 2008 - Folkhälsa

Budget 2008 - Hälso- och sjukvård

Publicerad
måndag 11 juni 2007