Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 12 juni 2007

Regionfullmäktige 12 juni 2007

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Förhandlingarna återupptas, Upprop

Budget 2008 - Regional utveckling - infrastruktur

Intervju med Johnny Magnusson (m)

Budget 2008 - Regional utveckling (forts)

Budget 2008 - Regional utveckling - kollektivtrafik

Intervju med Susanne Aronsson (svg)

Budget 2008 - Regional utveckling - miljö

Budget 2008 - Regional utveckling - kultur

Intervju med Stefan Kristiansson (Mp)

Budget 2008 (forts)

Budgetbeslut

Fastställande av gällande styrdokument, m.fl.

Förskottering av Partihallsförbindelsen i Göteborgs kommun

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri

Ett regionalt inriktningsunderlag för VG för peri. 2010-2019

Anmälan av inkomna motioner, Valärenden

Avslutning

Publicerad
måndag 12 juni 2017