Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 18 september 2007

Regionfullmäktige 18 september 2007

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop,protokoll mm

Frågestund

Interpellation av Otto Linton (m) om situ. vid SU:s akutmot.

Uppdrag till beställarnämnderna om medborgarkontakter

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehan…

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden

Strategi för VGs ägande av fastigheter

Närradion informerar

"""Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft"""

Förslag från fastighetsnämnden

Utvärdering av bilaga 13 i aktieägaravtalet för Västtrafik AB

Motion av Soili Brunberg m fl (mp) om ägaransvar i VG-reg.

Motion av Karin Greenberg (c) om folkhälsoinsats

Motion av Göran Larsson m fl (mp) om att utveckla stöd…

Anmälan om nya motioner

Valärenden

Avslutning

Publicerad
tisdag 18 september 2007