Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 23 oktober 2007

Regionfullmäktige 23 oktober 2007

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop,protokoll mm

Frågestund

Interpellationer av Sören Kviberg (v) - Vem äger Landvetter…

Interpellationer av Annette Ternstedt (v) om deltidsanställ…

Delårsrapport augusti 2007 samt helårsprognos för VG

Närradion informerar

Utdelning av handikappidrottsstipendier

Delårsrapport augusti 2007 samt helårsprognos

Justering av budget 2008 och flerårsplaner 2009-2010 för VG

Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen

Ändringar i reglementena m. fl

Motion av Göran Larsson (mp) om att stärka hbt-personers…

Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

Avslutning

Publicerad
tisdag 23 oktober 2007