Regionfullmäktige 4 december 2007

Regionfullmäktige 4 december 2007

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm

Frågestund

Interpellation av Göran Larsson (mp) om behovet av …

Interpellation av Birgitta Losman (mp) Vart tog den …

Närradion informerar

Utdelning av regionens jämställdhetspris 2007

Prislista för vuxentandvård 2008

Begäran om avskrivning av lån till Axevalla folkhögskola

Inriktning för fortsatt samordning av serviceverksamhet

Kartläggning av regionens utnyttjande av lokaler för …

Förslag till Tillväxtprogram Västra Götaland 2008-2013

Motion av Göran Levin m.fl. (fp) om att delta i det …

Motion av Sören Kviberg m.fl. (v) och Stefan Kristiansson...

Motion av Sören Kviberg m.fl. (v), Birgitta Losman (mp) ...

Motion av Annika Olsson (c) om krav på miljöskydd …

Motion av Monica Selin (kd) om försök med hälsostugor …

Anmälan om nya motioner, Valärenden

Interpellation om utredning av regionens …

Interpellation - Utövar regionen politisk censur?

Sammanträdet avslutas och närradion informerar

Publicerad
tisdag 04 december 2007