Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 24 september 2013

Fråga ställd av Elisabeth Stålarm (M) om Västergötlands museum.

Ställd till kulturnämndens ordförande.

Fråga ställd av Cecilia Andersson (C) om att utveckla invånarnas tillgång till sjukvård genom avtal med sjukvården i Östfold.

Ställd till Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande.

Fråga ställd av Gunilla Levén (M) om den ökande sjukfrånvaron bland personalen som arbetar inom Västra Götalandsregionen.

Ställd till personalutskottets ordförande.

Fråga ställd av Roland Karlsson (FP) om behandlingen av motionen om en analys och utvärdering av NU-sjukvården.

Ställd till regionstyrelsens ordförande.

Fråga ställd av Jonas Andersson (FP) om de ökande vårdköerna.

Ställd till Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande.

Folkpartiet Frågestund Personal Moderaterna Jonas Andersson Centerpartiet Cecilia Andersson Gunilla Levén NU-sjukvården Västergötlands museum Sjukvård Roland Karlsson

Program
3 av 25
Publicerad
tisdag 24 september 2013

Regionfullmäktige 24 september 2013