NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets...

Regionfullmäktige 24 september 2013

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år 2013-2014

Beslut: Enligt förslag samt ett tilläggsyrkande från Lars Åke Carlsson (M) om nödvändiga redaktionella justeringar.

Rättigheter

Program
5 av 25
Publicerad
tisdag 24 september 2013

Regionfullmäktige 24 september 2013