Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet...

Regionfullmäktige 24 september 2013

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

Beslut: Enligt förslag, men med en ändring under rubriken Stråk 6, (andra stycket rad elva): "en utbyggnad av hela E20" byts ut mot "att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard". Alliansens ändringsförslag vann bifall efter votering. Reservation: MP och V.

Länk till planen: www.trafikverket.se/nationellplan

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10799/RelatedFiles/2014_039_planer_for_transportsystemet_2014_2025_samlad_beskrivning_av_forslagen_till_nationell_plan_och_lansplaner.pdf

Transportinfrastrukturplan Infrastruktur

Program
10 av 25
Publicerad
tisdag 24 september 2013

Regionfullmäktige 24 september 2013