NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att utveckla smart energi

Regionfullmäktige 24 september 2013

Motion av Stig-Olov Tingbratt m.fl.(C) om att utveckla smart energi – satsa på affärsmodeller för hållbar konsumtion. Beslut: Enligt förslag

Motion Centerpartiet Stig-Olov Tingbratt Energi

Program
15 av 25
Publicerad
tisdag 24 september 2013

Regionfullmäktige 24 september 2013