Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 10 oktober 2016

Sammanträde med regionfullmäktige måndagen den 10 oktober 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Måndagen den 10 oktober – Temadag

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar. Upprop, val av justerare

Kl 19.40 Diskussion om framtida regionbildning

Kl 12.00 Lunchpaus

Kl 13.00 Fortsättning om framtida regionbildning

Tisdagen den 11 oktober

Kl 09.25 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar. Plenum samt utdelning av Parasportstipendiet 2016

Kl 12.00 Lunchpaus

Kl 13.00 Sammanträdet fortsätter

http://vgregion.media.fnf.nu/60/regionfullmaktige_11_oktober_2016/1">Se tisdagens möte härPlenum

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-02675


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 2016-02127


 3. Interpellation

  - Alex Bergström (S) om Västra stambanan

  Diarienummer RS 2016-06089


 4. Förslag till nya ägardirektiv för regionens hel-och majoritetsägda aktiebolag

  Diarienummer RS 2016-05303


 5. Ovillkorat aktieägartillskott till Västtrafik AB

  Diarienummer RS 2016-05295


 6. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2017 och plan för verksamheten

  Diarienummer RS 2016-03032


 7. Policy för inköp

  Diairenummer RS 2016-03129


 8. Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

  Diarienummer RS 2016-05464


 9. Avveckling av Samrehab Mark-Svenljunga

  Diarienummer RS 2016-05737


 10. Kostnadsuppräkning av taxor för intygsskrivning

  Diarienummer RS 2016-05552


 11. Motion av Johanna Johansson med flera (SD) om avskaffad patientavgift för äldre patienter, 85+

  Diarienummer RS 2016-03196


 12. Anmälan av inkomna motioner


 13. Anmälningsärenden


 14. Valärenden

  - Arvodesberedningen – vakant ersättarplats för Miljöpartiet

  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Protokoll-och-handlingar/Politiska-handlingar/Regionfullmaktige/">Handlingar finner du här!

Program
1 av 7
Publicerad
måndag 10 oktober 2016