NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Delaktighet och demokrati

Teckenspråkstolkad 10 oktober 2016 Regionfullmäktige

Vilka är de demokratiska styrkorna och utmaningarna med en storregionreform?

Föredragande: David Karlsson - Demokratiforskare vid Göteborgs universitet

Program
6 av 7
Publicerad
måndag 10 oktober 2016