NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Panelsamtal

Teckenspråkstolkad 10 oktober 2016 Regionfullmäktige

Barbro Holmberg - Ordförande, indelningskommittén

Johnny Magnusson - Regionstyrelsens ordförande

Helen Eliasson - Regionstyrelsens vice ordförande

Program
7 av 7
Publicerad
måndag 10 oktober 2016